Podatnicy, którzy są opodatkowani ryczałtem bądź opłacają podatek dochodowy w postaci karty podatkowej powinni złożyć deklaracje wcześniej, bo do 31 stycznia 2013 roku. Resort finansów właśnie opublikował u siebie komunikat na temat składania obecnych deklaracji podatkowych za rok 2012. Przypominamy, że podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają obowiązek złożyć w swoim Urzędzie Skarbowym zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu oraz wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wspomnianym wyżej terminie do 31.01. Zeznanie to składa się na dobrze wam znanych formularzach PIT-28. Wzór tego dokumentu określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych, jakie obowiązują w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od poszczególnych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Natomiast podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy w formie tak zwanej karty podatkowej po upływie roku podatkowego, w terminie do 31 stycznia, powinni złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację na formularzu PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach. W tym samym terminie, a dokładnie po upływie roku podatkowego do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Przypominamy, że osoby duchowne opłacające zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów w tym przypadku od osób duchownych są zobowiązane złożyć we właściwym urzędzie skarbowym roczną deklarację PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od ryczałtu w poszczególnych kwartałach.

Share →

Dodaj komentarz