Jak wiecie mamy obecnie podwyższone stawki VAT i jak się okazuje takie też stawki będą obowiązywały nie (jak to planowano wcześniej) do końca 2013 r., ale aż do końca 2016 r. Wczoraj, a dokładnie 29 sierpnia 2013 roku resort finansów zaprezentował odpowiedni projekt nowelizacji ustawy o VAT, w którym przewiduje się utrzymanie wyższych stawek VAT o kolejne trzy lata.

W uzasadnieniu projektu ustawy dotyczącym zmiany ustawy o podatku od towarów i usług tudzież ustawy o zwrocie osób fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym tenże resort finansów wskazał, że przyjęta przez Radę Ministrów w kwietniu 2013 roku. Aktualizacja Programu Konwergencji dotycząca roku 2013 i Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013 do 2016 zakłada utrzymanie w latach od 2014 do 2016 roku aktualnych stawek VAT na niezmienionych wartościach. Podyktowane to zostało koniecznością ograniczenia braku równowagi finansów publicznych, a to jest niewątpliwie warunkiem dla stabilności makroekonomicznej oraz długofalowego wzrostu gospodarczego, a także słabą koniunkturą na głównych rynkach eksportowych, które ograniczają wzrost polskiej gospodarki.Wspomniany wcześniej resort finansów wskazał w tym samym czasie, że w związku z utrzymaniem obecnie obowiązujących stawek do 2016 roku tudzież z podejmowanymi działaniami po stronie wydatkowej budżetu państwa nie ma aktualnie konieczności utrzymywania w ustawie o VAT mechanizmu warunkowych podwyżek stawek VAT, gdyby miało dojść do znacznego przekroczenia 55 procent wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB. Proponuje się w tym przypadku, by istniejący dla roku 2013 taki mechanizm usunąć.

Tagged with →  
Share →

Dodaj komentarz